Vi vil

-Gennemføre alle aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet og med så lille et forbrug af energi og hjælpestoffer som muligt.

-overholde gældende miljølovgivning, miljøbestemmelser og vilkår i vores miljøgodkendelse.

-vurdere de miljømæssige konsekvenser for før vi anskaffer nye anlæg og maskiner.

-behandle de modtagne råvarer miljømæssigt korrekt og forfine sorteringen til genanvendelige råvarer.

-løbende overvåge og forbedre vore behandlingsprocesser.

-informere vore leverandører og andre virksomheder der arbejder hos os, om vores miljøpolitik og henstille til dem, at de orienterer os om miljøpåvirkningerne fra de ydelser, de leverer.

-opbygge et miljøstyringssystem efter ISO 14001 og løbende gennemføre forbedringer af miljø, arbejdsmiljøet og miljøledelsessystemet.

-tilbyder vores ansatte en arbejdsplads, hvor vi sætter pris på, at man er selvstændig og god til, at samarbejde med sine kolleger.

lastbil16