Miljø info

I vores daglige arbejde er vi medvirkende til, at bevare et godt miljø og sikrer bæredygtighed.

Vores vigtigste opgave er at omdanne affald til ressourcer, der kan nyttiggøres og genanvendes.

Dermed indgår disse i et kredsløb, der samlet bidrager til at minimere forbruget af naturens ressourcer.

En balanceret indsats

Vores resultater med at omdanne affald til ressourcer kræver en indsats, der i sig selv påvirker miljøet. De vigtigste påvirkninger er:

-Forbrug af energi og udledning af Co2

-Forbrug af diesel og dæk

-Støj ved renovationskørsel

-reparation af biler og maskiner

certifikat